Yarın Afyonkarahisar'da Planlı Elektrik Kesintisi Yapılacak Yarın Afyonkarahisar'da Planlı Elektrik Kesintisi Yapılacak

PTT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Kişilerde gerekli şartlar bulunduğu sürece kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılarak, başarı elde etmesi halinde belirli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesinden ya da konuyla ilgili farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusu yapmak isteyen adaylar için gerekli bilgiler şöyle;

PTT iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşların takip etmesi gereken birinci adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçmek istedikleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye girecekleri belirtiliyor.

Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için ödeyecekleri bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT KPSS'SİZ PERSONEL YAPILACAK MI?

PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesinden yapmış olduğu duyurular ile personel alımı gerçekleştirip süreci yürütmektedir. Ancak PTT'nin resmi internet sitesine bakıldığında personel alımı duyuruları arasında 10 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da duyuru bulunmuyor.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Kaynak: Haber Merkezi