Kısa adı TEÇSEN olan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Uşak Şube Başkanı Emir Savaş, yaptığı açıklamada genel merkezlerinin açıklmasını okudu.

Savaş; “Kurulduğumuz günden bu yana 76. maddeden yapılan atamaların, haksız ve hukuksuz olduğunu, kul hakkının yenildiğini, daha da ötesi kamuya ve idaresine olan güveni azalttığını ifade ediyoruz. Bu atamaların peşini gerek yargıya taşıyarak gerek alanlarda meydanlarda dile getirerek bırakmıyoruz.

Ancak; biz bu keyfiyetle her alanda mücadele ederken, Milli Eğitim Bakanlığı ise 2018 yılında yapılan son şube müdürlüğü sınavlarından bu yana, 5 yıllık süre zarfında sayısı yüzleri bulan 76. madde kapsamında atama gerçekleştirmeye devam etmekte bir beis görmemişti. Bunun üzerine sendikamızca Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde söz konusu atamaların tümünün yürütmesinin durdurulması ve iptali için genel dava açılmıştı.

Başvurumuz üzerine Ankara 10. İdare Mahkemesi, 2023/918 Esas numarasıyla verdiği örnek ve emsal kararda, Türkiye genelinde 29.01.2018-28.03.2023 tarihleri arasında 76. madde ile yapılan tüm şube müdürü atamalarının yürütmesini durdurmuştu.

Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi! Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi!

Şu an ise Ankara 10. İdare Mahkemesi nihai kararını vermiş ve 05.04.2024 tarih ve 2023/918E., 2024/647K. sayılı kararıyla 01.04.2018 – 01.01.2022 tarihi ile 01.01.2023 -28.03.2023 tarihleri arasında yapılan sınavsız olarak şube müdürlüğüne yükseltilme işlemlerinin tamamının iptaline karar vermiştir.

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasındaki atamalar ise bir önceki yargı kararı ile iptal edildiğinden bu hükme dahil edilmemiş olup sonuç olarak bahse konu kazanımımız ile önceki yargı kararları birlikte değerlendirildiğinde, 01.04.2018-28.03.2023 tarihleri arasında sınavsız olarak gerçekleştirilen şube müdürü atamalarını tamamı iptal edilmiştir dedi.

Emir (1)

Ankara 10. İdare Mahkemesi vermiş olduğu karar gerekçesinde; "Şube Müdürü" kadrolarının; görevde yükselmeye tabi yönetim hizmetleri grubunda olan bir kadro olduğunu jatırlatan Savaş; "Görevde yükselmeye tabi olan şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için görevde yükselme sınavında başarılı olunmasının gerektiğini, Merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüklerinin görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayıldığı ve ancak Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde aranan genel ve özel şartlara sahip kişilerin görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şartı ile bu kadrolara atanabilecekleri tartışmasız olduğunu da açıkça karara bağlamıştır.

Bu kararın bundan sonra yapılması düşünülen 76. madde atamalarının da önüne geçeğini, sınavla ve bileğinin hakkıyla bu makamlara gelecek eğitim çalışanlarının önünü açacağını ve tüm kamunun kangreni haline gelmiş 76.madde atamaları içinde emsal teşkil edeceğini ümit ediyoruz” ifadesini kullandı.

Editör: Seher ZEYBEK