1.  Ses kaydının delil olarak kullanılabilmesi için kaydın yapıldığı esnada tarafların rızasının alınmış olması gerekmektedir.

    Uşak'ta çıkan yangında 20 dekar alan zarar gördü Uşak'ta çıkan yangında 20 dekar alan zarar gördü
  2. Bu durumda, her iki tarafın da kayıt altında olduklarını ve bu kaydın gerektiğinde kullanılabileceğini bilmeleri ve buna rıza göstermeleri şarttır.

  3.  Eğer ses kaydı, bir hukuka aykırılığı ispat etmek amacıyla yapılmışsa ve başka türlü bu hukuka aykırılığı ispat etme imkânı yoksa, mahkeme bu kaydı delil olarak kabul edebilir.

  4. Örneğin tehdit şantaj veya dolandırıcılık gibi suçların ispatında başka türlü bu suçları ispat etme olanağı bulunmadığı durumlarda ses kayıtları delil olarak değerlendirilebilir.

Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Ses Kayıtları

  1. Rıza Olmaksızın Elde Edilen Kayıtlar: Taraflardan birinin bilgisi ve rızası olmadan yapılan ses kayıtları genellikle hukuka aykırı olarak kabul edilir ve bu tür kayıtlar mahkemelerde delil olarak kullanılamaz. Bu tür kayıtların kullanılması, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle suç teşkil edebilir ve bu durumda kaydı yapan kişi cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabilir.

  2. Özel Hayatın Gizliliği: Kayıtlar, özel hayatın gizliliğini ihlal edecek nitelikte ise, bu kayıtların delil olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Örneğin, özel konuşmaların gizlice kaydedilmesi bu kapsama girer.

Ses Kayıtlarının Delil Olarak Kullanılabilmesi İçin Gereken Koşullar

  1. Mahkeme Kararı: Mahkemeler, ses kayıtlarının delil olarak kabul edilip edilmeyeceğine karar verirken, kaydın elde ediliş biçimini ve içeriğini dikkate alırMahkeme ses kaydının hukuka uygun elde edildiğine kanaat getirirse bu kaydı delil olarak kabul edebilir.

  2. Diğer Delillerle Desteklenme: Ses kayıtları tek başına delil olarak zayıf kalabilir. Bu nedenle ses kayıtlarının diğer delillerle desteklenmesi delilin kabul edilebilirliğini artırır.

  3. Delilin Zorunluluğu: Delilin, davanın aydınlatılması için zorunlu olması durumunda mahkeme, ses kaydının delil olarak kullanılmasına izin verebilir. Bu durumözellikle başka türlü delil elde etmenin imkânsız olduğu hallerde geçerlidir.

Ses kayıtları, belirli koşullar altında mahkemelerde delil olarak kabul edilebilir. Bu koşulların başında, kaydın hukuka uygun olarak elde edilmesi gelir. Tarafların rızası alınmadan yapılan kayıtlar, özel hayatın gizliliğini ihlal eden kayıtlar genellikle delil olarak kabul edilmez. Ancak, hukuka aykırı bir durumu ispat etmek için başka türlü delil elde edilemiyorsa, mahkemeler bu kayıtları delil olarak değerlendirebilir. Bu nedenle, ses kayıtlarının delil olarak kullanılabilmesi için hukuki kriterlere dikkat edilmesi ve kayıtların hukuka uygun biçimde elde edilmesi büyük önem taşır.

Kaynak: Bülten