TATAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
  1. Belediyemize ait ihtiyaç fazlası olan, 1 adet MERCEDES-BENZ Marka 1996 model, UNİMOG U 2150L olan 64 ACT 691  Plakalı Özel amaçlı ARAZÖZ hizmet aracının satışı için;  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif usulü ihale ile  satışı yapılacaktır.Hizmet aracının, tahmini satış bedeli 900.000,00TL+KDV olup, %3 ten geçici teminatı 27.000,00TL dir. Kati teminatı ise ihale bedelinin %6 sıdır.
  2. İhale, 26/06/2024  tarihinde Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık  odasında, Belediye encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

       3-İhaleyle ilgili şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde imza karşılığında  
          ücretsiz alınıp görülebilir.
       4- İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler    :
                   a) Medeni kanuna göre reşit olmak,
                   b)Türkiye’de ikametgah ettiğine dair ikametgah belgesi,
                   c)Tasdikli nüfus cüzdanı örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
                   d) Şirket  adına katılacaklar için, noter tasdikli imza sirküsü ve yetki belgesi,
                   e) Kamu kurum ve kuruluşlar adına katılacaklar için Noter tasdikli yetki belgesi
                   f) Geçici teminatın Belediyemiz hesaplarına yatırıldığına ilişkin tahsil makbuzu.
       5-İhaleye katılacakların bir dilekçe ile yukarıda istenilen belgelerle birlikte  ihale   
          günü ihale saatinden iki (2) saat öncesine kadar Belediyemize başvurmaları  

                  gerekmektedir. Posta ile yapılan gönderi ve müracaatlar kabul edilmeyecektir.

                 İlgililere ilanen duyurulur. 11.06.2024
#ilangovtr Basın No ILN02047180