Örnek No:55*

T.C.
UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Çarıkköy Köyü, Alageri Mevkii, 108 Ada 149 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasıfla 295,97 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Üzerinde yaklaşık 65,00 m2 oturum alanlı zemin üzeri tek katlı ev vardır.
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamı dışında kalmaktadır. 100.000 ölçekli çevre düzeni planında yolda kalmaktadır.
Kıymeti : 1.173.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 13:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 13:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 13:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 13:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Göğem Köyü 176 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasıfla 1.045,74m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde 145,00 m2 oturum alanlı zemin üzeri iki katlı natamam ev bulunmaktadır.
İmar Durumu : Köy Yerleşik Alanı ve Civarı içinde kalmaktadır. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 51.ve 52.maddesindeki koşulları sağlaması kaydıyla yapılaşmaya uygundur.
Kıymeti : 2.863.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 13:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 13:50

30/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02041838