Örnek No:55*

T.C.
UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/59 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Beylerhan Köyü, Abagölü Mevkii, 289 Ada 36 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtların "Tarla" vasıflı 42.321,88 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır.
İmar Durumu : 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa tabidir.
Kıymeti : 2.539.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 14:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 14:50

03/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02056750