Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2023/16457 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16457 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak/ Merkez Susuzören Köyü 181 ada 139 parsel 29.971,23 m2 Tarla 16/32 hisseli taşınmaz
Yüzölçümü : 29.971,23 m2
Arsa Payı : 16/32 oranında hisseli
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 1.292.510,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 03/07/2024 tarihli takbis raporunda gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 15:00

03/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02056388