Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2020/3826 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/3826 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 749 Ada, 5 Parselde kayıtlı, üzerinde tek katlı depo binası ve bodrum kat + zemin kat 2 katlı bunanın bulunduğu taşınmaz. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.
Adresi : Karaağaç Mahallesi 2. Şehitler Sk. N. 13 Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 263,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizamda 2 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.592.287,75 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 14:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 14:31

08/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02059172