Anayasa Mahkemesi (AYM) cumhurbaşkanına TCMB başkanını süresinden önce değiştirme yetkisi veren düzenleme dahil olmak üzere pek çok düzenlemeyi içeren KHK maddelerini iptal etti.

AYM'nin 7 Aralık 2023 tarihli 482 sayfalık gerekçeli kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

İptal edilen maddeler arasında TCMB kanununda yer alan, TCMB başkanının beş yıllık süreyle atandığı ve ancak bu süre sonunda yeniden atanabileceğine dair düzenleme de yer alıyor. 

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Merkez Bankası başkanının görev süresini düzenleyen hükmün yürürlükten kaldırılmasını öngören kural, Anayasa'nın İkinci Kısmı'nın Dördüncü Bölümü'nde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa'nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır... Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın mülga 91. maddesine aykırıdır. İptali gerekir."

Malatya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Malatya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Cumhurbaşkanı tarafından rektör atanmasına ilişkin düzenleme

Yüksek Mahkeme, 703 sayılı KHK'de yer alan rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi de anayasaya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkemece 12 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılan iptal kararına ilişkin gerekçede, "Kural, kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa'nın mülga 91'inci maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın mülga 91'inci maddesine aykırıdır, iptali gerekir" ifadelerine yer verildi.

AYM, söz konusu KHK hakkında Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Aralık 2023 tarihli gerekçeli kararıyla, anayasaya uyum sağlanması amacıyla bazı kanunun ve KHK'larda değişiklik yapılmasına ilişkin KHK'nın tümünün anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verirken, KHK'nın çok sayıda hükmünü ise 12 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde iptal etti.

Kaynak: Haber Merkezi