İlk olarak https://www.yesilsivasligazetesi.com/ İnternet haber Sitesi tarafından kamuoyuna duyurulan olaylı genel kurul sonrası Uşak Seramik A.Ş. yönetimi Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla yatırımcıları bilgilendirdi.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uşak’ın bu mahallesinde arazi fiyatları 3 katına çıktı! Uşak’ın bu mahallesinde arazi fiyatları 3 katına çıktı!

“Şirketimiz 01.07.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısı yaşanan olaylar nedeniyle anonim şirketlerin genel Kurul Toplantıların Usul ve Esasları ile bu toplantıda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında Yönetmeliğin 28. Maddesinin C fıkrası kapsamında iptal edilmiştir.

Usakseramik 3

“Şirketimiz hakkında mesnetsiz, yalan ve iftiraya varan açıklamalar yapıldı”

İptal sonrasında sosyal medyada olayın içeriğini saptıran ve taraflı bazı yayın ve haberler yapılarak Şirket yönetimimiz hakkında mesnetsiz, yalan ve iftiraya varan içerikler yayınlanmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantımızın gerçekleştirilmesi ile alakalı olarak yapılması gereken kanuni tüm bildirim, yükümlülükler yerine getirilmiş ve iç güvenlik önlemleri yönetimimiz tarafından zamanında ve eksiksiz olarak alınarak genel kurul için salon hazırlanmıştır.

Usakseramik 2

“Provokasyon ve hakaretler yapıldı”

Genel Kurul’a vekaleten katılım için sunulan vekalet belgelerinin kontrolünün zaman alması nedeni ile saat 09:30 ‘da başlanması gereken genel kurula başlama süresi uzamıştır. Bu süreçte MKK sisteminde oluşturulması gereken hazır bulunanlar listesi, yaşanan teknik aksaklık nedeni ile oluşturulamamıştır. Bu nedenle yönetimin talebi, bakanlık temsilcisinin izni ile fiziki hazır bulunanlar listesi hazırlanmak istenmiş ama bu esnada sürecin uzamasından rahatsız olan paydaşlar arasında itişmeler olduğu gözlemlenmiştir. Yönetime hakaretler ederek provokatif söylemle ve hareketler içerisinde olan bu kişilere İlk etapta şirket yetkililerimiz ve güvenlik görevlilerimizce müdahale edilmiştir. Provokasyon ve hakaretlerine devam eden bu kişilerin eylemleri şiddet kullanmaya da ulaşmasına müteakiben kolluk kuvvetlerinden destek istenmiştir. Bu süreçte vuku bulunan tüm olaylar MKK’nca kayda alınmış olup, bu kapsamda hukuki tüm gelişmeler avukatlarımız tarafından takip edilecektir.

“Genel kurulun yapılmamasından şirketimiz sorumlu değil mağdurdur”

Bu kapsamda olağan genel Kurulumuz yapılamamasından, şirketimiz, yöneticilerimiz, çalışan ve hatta paydaşlarımız sorumlu değil, net mağdurdur. Nitekim olağan genel kurul bağımsız karar verme yetkisi bulunan kolluk güçleri ve bakanlık yetkilisinin görüşü ile iptal edilmiştir.

30.11.1990 tarihinden bugüne halka açık şirket statüsünde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine tabi olan şirketimiz bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu genel kurullarda en ufak bir olay yaşanmamıştır.

Usaksemikkpk

“Şirket Yönetim Kurulumuz 3 yıl daha görevinin başındadır”

Şirket Yönetim Kurulumuz 02.04.2024 tarihinde genel kurulumuz tarafından 3 yıllığına görevlendirilmiş olup, dünden daha güçlü bir şekilde görevinin başındadır ve görevinin başında olmasına mani bir durum söz konusu değildir.

2023 Haziran ayından beri planlı olarak sosyal medya üzerinden bir araya gelip, şirket yönetimimiz aleyhine olumsuz propaganda yapanlar ile olağan genel kurulu provoke eden kişiler aynı gruba mensuptur. Bu kişilerin amacı olağan genel kurulumuzu sabote ederek ve sonrasında sosyal medya hesaplarından yönetimi sorumlu tutan paylaşımlar yapmak sureti ile yönetimimizi zor duruma düşürmektir.  Bu kişiler, kışkırttıkları bu olaylar ile olağan genel kurulun gerçekleşmesini engellemiş ve sonrasında da olağan genel kurulun gerçekleşmemiş olması nedeni ile yönetimimizi sorumlu göstermiştir. Niyeti açık ve net ortada olan bu kişiler bilmelidir ki, Yönetim olarak tek hedefimiz, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm paydaşlarımızın çıkarına olacak şekilde şirket değerini artıracak faaliyetlerde bulunup şirket için çalışmalar yapmaktır.

Image 3

“Olay çıkaranlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır”

Sosyal medya üzerinden organize olarak, olağan genel kurulumuzda paydaşlarımızı rahatsız eden, olay çıkaranlar hakkında yapılması gereken tüm kanuni işlemler yapılacak olup, ilgili kurumlara da durum bilgilendirmesi yapılacaktır. Ertelenen genel kurul için yeni bir tarih belirlenmemiş olup, izleyen genel kurulun sıkıntısız gerçekleşebilmesi için en uygun şartların oluşacağı tarihin belirlenmesi hususuna azami özen gösterilecektir.

https://www.yesilsivasligazetesi.com/usak-seramik-genel-kurulunda-kan-govdeyi-goturdu

Muhabir: SALİH KILINÇ