Halk Eğitim Merkezi'nin çabalarıyla ilçe sakinlerine yönelik düzenlenen bu kurs ilçenin tarımsal alanda yeteneklerini geliştirmeyi ve bilgi birikimini artırmayı hedefliyor.

Kursa katılmak isteyenler için belirlenen katılım şartları şu şekildedir 

Karganın “Allah-u Ekber” deyişi dikkat çekti...! Karganın “Allah-u Ekber” deyişi dikkat çekti...!

18 Yaşını Tamamlamış Olmak: Kursa katılmak isteyen adayların en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir.
Okur Yazar Olmak Kursiyerlerin okuma ve yazma becerisine sahip olmaları beklenmektedir.
Mesleğin Gerektirdiği İşleri ve Yeterlilikleri Yapabilecek Durumda Olmak  Kursun içeriğine uygun olarak, budama işlerini yapabilecek fiziksel ve zihinsel yeteneklere sahip olunması gerekmektedir

Başvuru sırasında istenilen belgeler ise şunlardır

Kimlik Fotokopisi Kimlik fotokopisi kursa başvuranların kimliklerini doğrulamak amacıyla istenmektedir
Mezuniyet Belgesi Fotokopisi  Kursa katılmak isteyenlerden, mezuniyet belgesi fotokopisi talep edilmektedir

Başvuruların  Sivaslı Halk Eğitim Merkezi'ne şahsen yapılması gerekmektedir  Kursa katılmak isteyenlerin belirtilen şartları sağladıklarını belgelemeleri ve gerekli belgeleri başvuru sırasında sunmaları gerekmektedir. Budama kursu  katılımcıların tarımsal alanda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak ve ilçenin tarımsal üretimine katkıda bulunacaktır.

Kaynak: Bülten