Örnek No:55*

T.C.
UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/45 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 642 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Bahçeli Kerpiç Bir Katlı Ev" vasıflı 120,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Tapu kaydında geçen bahçeli kerpiç bir katlı evin zemine üzerinde bulunduğu, ancak bir kısmının yıkılmış ve yapının metruk durumda olduğu belirlenmiştir.
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, bitişik nizamda 5 kata müsaadeli konut alanında ve yolda kalmakta ancak, tescilli yapı koruma alanı sınırında kaldığından, Kütahya Anıtlar Kurulu Kararına göre yapılaşması gerekmektedir.
Kıymeti : 1.800.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: "Taşınmazın tamamı Yapı Koruma Alanında kalmaktadır." şerhi vardır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 12:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 12:30

31/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02042391