İ L A N

T.C.
UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

Dosya : 2024/9 Ort. Gid. Satış
Hissedar :
1)Murat KOÇ
-Mustafa ve Hanım oğlu,01/01/1968 doğumlu, Uşak, Banaz, Çamsu nüf.kyt.
2)Hülya GÜNDÜZ-Mustafa ve Hanım kızı,10/10/1970 doğumlu, Uşak, Banaz, Çamsu nüf.kyt
Taşınmaz : Uşak İli, Merkez İlçesi, Elmalıdere Mahallesi 765 Ada 50 Parsel
1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2024-11.40 - Bitiş Tarihi Saati: 18/12/2024-11.40
2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2025-11.40 - Bitiş Tarihi Saati: 16/01/2025-11.40
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı hissedarların tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle, satış ilanının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,
Hissedarı oldukları yukarıda bilgileri taşınmaz birinci ve ikinci artırma belirtilen gün ve saatler arasında Elektronik Satış Portalı'nda (esatış.uyap.gov.tr) üzerinden satılacaktır. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. İlanen tebliğ olunur. 03/07/2024

#ilangovtr Basın No ILN02057025