Örnek No:55*

T.C.
UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Orta Köyü, Nohut Ovası Mevkii 140 Ada 51 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasıfla 13.474,13 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır.
İmar Durumu : 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa tabidir.
Kıymeti : 1.078.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: "Uşak Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz." şerhi vardır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 11:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:20

26/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02024284