Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2021/59 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/59 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, KEMALÖZ Mahalle/Köy, 756 Ada, 179 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm De kayıtlı brüt 108 m², 3+1 daire. Ayrıntısı yukarıda belirtilen erişim adresinde ekli bilirkişi raporundan öğrenilebilir.
Adresi : Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı Dış Kapı No:23 Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 475 m2
Arsa Payı : 8/154
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1000 ölçekli imar planında, ikiz nizamda 8 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.576.166,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir. Tapu kaydında Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/597 ( 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/314 olmuştur ) esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi bulunmakadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 14:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:22
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 14:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 14:22

28/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02011773