Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2019/116 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/116 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, SİRGE Mahalle/Köy, Bahçe Deresi Mevkii, 137 Ada, 9 Parsel, üzerinde 2 katlı natamam ev, 1 katlı ev, samanlık, açık besihane, sera ve sondaj motor deposu bulunan tapuda kumsallık vasfında taşınmaz. Ayrıntısı yukarıda belirtilen e-satış adresinde ekli bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.
Adresi : Sirge Köyü Bahçe Deresi Mevkii 137 Ada, 9 Parsel Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 13.913,44 m2
Kıymeti : 1.510.537,03 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 14:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 14:30

29/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02041365