Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2022/56124 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/56124 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, KUYUCAK Mahalle/Köy, 6070 Ada, 10 Parsel, 29 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı 2+1 daire. Ayrıntısı yukarıda belirtilen e-satış sitesi adresinde ekli bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.
Adresi : Fatih Mahallesi 5. Köksal Sok. Artun Sitesi B Blok Dış Kapı No.17 Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 8.022,53 m2
Arsa Payı : 90/17180
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1000 ölçekli planında ayrık nizamda 4 ve 8 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.084.571,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 14:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 14:40

30/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02042608