Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2022/26209 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/26209 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 529 ada 19parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan binanın 6. kat 23 nolu bağımsız bölümüdür.
Adresi : Uşak İli Merkez İlçesi Kurtuluş Mahallesi 529 Ada 19 Parsel 6.Kat 23 Bb Uşak Merkez
Yüzölçümü : 345,00 m2
İmar Durumu :Bitişik nizamda 7 kata müsadeli ticari alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 1.197.835,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: 26.06.2024 tarihli tapu kaydındaki gibi olup, dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 15:00

26/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02052867