Adıgüzel Barajı’nın hemen üzerinde buluna Ulubey İlçesine bağlı Kurudere köyünde, köylüler, Ulubey İlçe Kaymakamı Mehmet Nerkiz’in katılımıyla yağmur duası yaptı.

Yamur 4

Kadın, erkek, genç, yaşlı tüm Kurudere Köyü halkının katılımıyla Kurudere Köyü tekke mevkiinde yağmur duası yapıldı.

Program Kurudere Köyü İmam Hatibi Taner Erdem,  Hanyeri Köyü Camii İmam Hatibi Mustafa Erdoğmuş, hocaların Kur’an-ı Kerim okumaları, İlçe Müftüsü Mehmet Nerkiz’in sohbeti, hutbe okuması, namaz kıldırması ve akabinde yaptığı yağmur duası ile sona erdi.

Yamur 2

Yağmur duası nedir? Nasıl yapılır?

Konut fiyat artışında Banaz İlçesi de Uşak’tan geri kalmadı Konut fiyat artışında Banaz İlçesi de Uşak’tan geri kalmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri yüksek Kurulu tarafından “Yağmur duası” şöyle tanımlanıyor:

“Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua etmek müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, 1/231).

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta iken ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/154).

Yamur 3

İmam Ebû Hanîfe’ye göre, yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre, bayram namazı gibi iki rek'at cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezân okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, 1/282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rek'atlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû’, 5/74; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, 1/325).

Muhabir: SALİH KILINÇ