Osmanlı Ordusunun 15. Kolordusu, 1916 – 1917 yılları arasında müttefik güçler (Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu) ile birlikte Rus İmparatorluğu'na karşı  Polonya ve Ukrayna Cumhuriyetleri sınırları içinde kalan Galiçya (Doğu Avrupa)Cephesinde çarpışmıştır.Türk 15’inci kolordusu Galiçya Cephesinde birçok bölgede 1050’den fazla şehit vermiş ve savaş sırasında 13 ayrı yerde Türk şehitlik ve abidesi yapılmıştır. Galiçya Cephesi 11 Eylül 1918 yılında Rusya’nın galibiyetiyle kapanmıştır.

Galiçya Cephesi'nde şehit düşen Uşak Sivaslı Nahiyesinden Samancıoğullarından Halil oğlu Hasan Hüseyin'in yakınlarından Samancıoğlu Halil İbrahim oğlu Halil 1929 yılında Uşak Sulh Hukuk Mahkemesi'ne isbat-ı vefât da’vâsı açmıştır.

Uşak Sulh Hukuk Mahkemesi 20 No.lu Şer’iyye Sicili 1929 yılına ait kayıtları ihtiva etmekte olup Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Uşak’ın sosyal, kültürel, idari ve iktisadi özelliklerini ortaya çıkarması yönüyle son derece mühimdir. Uşak Sulh Hukuk Mahkemesi 20 No.lu Şer’iyye Sicili ’nde kayıtlarındaki bilgilere göre I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin farklı cephelerde savaştığı yerlerde şehit düşen bazı Uşaklı şehitlerin bilgileri yer almaktadır.

Şehitin Adı:Samancı Oğullarından Halil Bin Hasan Hüseyin
Şehidin İkametgahı:Sivaslı Nahiyesi
Şehidin Doğum Tarihi:R 313/M 1897
Şehit Olduğu Yer:Galiçya
Şehit Olduğu Tarih:R.333/M 1917
Şehidin Yaşı:20

Sıra No: 395
Esas No: 605
Karar Tarihi: 5 Teşrîn-i-i Evvel 929

Müddeî Sivaslı Nahiyesi’nden Samancıoğullarından Halil İbrahim oğlu Halil’in ikâme eylediği isbat-ı vefât da’vâsı olup müddeî Halil oğlu 1313 tevellüdlü Hasan Hüseyin 9 Nisan 332 tarihinde taht-ı silah alınarak 19. Fırka, 72. Alay, 2.Tabur 2. Bölük’te 333 senesinde Galiçya Cephesi’nde Ruslarla vuku bulan muharebede şehiden vefat ettiğine karar verildi.

Azad Yılmaz Kimdir Nereli Kaç Yaşında Ne İş Yapıyor? Azad Yılmaz Kimdir Nereli Kaç Yaşında Ne İş Yapıyor?

Kaynak: Usaklı Araştırmacı Ömer Aşçı