Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN yoluyla yapılan ödemeleri sıkı bir şekilde denetleyerek vergi kaybını önlemeyi amaçlıyor. Peki, IBAN üzerinden ödeme alındığı tespit edilirse cezası ne kadar olacak?

İnceleme Kapsamı Genişliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelere ilişkin tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferleri incelemeye başladı. Bu denetim kapsamında sadece işletme sahipleri değil, aynı zamanda işletme sahibinin yakınları ve çalışanlarının da hesapları kiralama yapılıp yapılmadığına dair incelenecek. Banka hesap hareketleri, tapu ve araç sicilleri gibi verilerden yola çıkılarak denetimler yapılacak. Gerçek kazançlarını beyan dışı bırakanlar denetim kapsamına alınıyor. Kiralama yoluyla edinilen banka hesapları da MASAK mevzuatı çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suç unsuru barındıran eylemler kapsamında incelenecek.

Denetimler Nasıl Yapılacak?

Banka hesap hareketleri, tapu ve araç sicilleri gibi verilerden yola çıkılarak yapılan denetimlerde, IBAN üzerinden tahsilat yapıldığı halde fatura veya benzeri belge düzenlemeyen işletmeler tespit edildiğinde cezai yaptırımlar uygulanacak. Bu işletmelerin kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi ve kayıt dışı bıraktıkları satışları üzerinden KDV tarhiyatları yapılacak. Ayrıca, 1 kat vergi ziyaı cezası kesilecek ve ilave olarak gecikme faizi istenecek. Faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10'una kadar özel usulsüzlük cezası da uygulanacak.

IBAN Cezası Ne Kadar Olacak?

IBAN ile tahsilat yaptığı halde fatura veya fiş düzenlemeyen işletmelere her bir fatura ve fiş için 3 bin 400 TL’den az olmamak üzere, fatura veya fişe yazılması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu cezalar, işletmelerin kayıt dışı ekonomiye yönelmelerini önlemeyi ve vergi kaybını engellemeyi amaçlıyor.

Vergi uzmanları, bu tür denetimlerin vergi bilincini artıracağı ve kayıt dışı ekonominin önüne geçeceğini belirtiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu sıkı denetim politikası, vergi kayıplarını minimuma indirme hedefiyle titizlikle uygulanacak.

Eskişehir Beylikova'da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak! Eskişehir Beylikova'da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak!

IBAN üzerinden ödeme alan ve belge düzenlemeyen işletmelerin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için dikkatli olmaları ve gerekli belgeleri düzenlemeleri büyük önem taşıyor.

Kaynak: Bülten