TBMM’de bir grup sağlık çalışanıyla bir basın toplantısı düzenleyen CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, “2024 yılında Uşak’taki İl Sağlık Müdürlüğü’nün personel yapısı, çalışma yöntemleri ve kamu yararını gözetmesi gereken politikaları Uşak halkı tarafından sıkça şikâyet edilmiş, özellikle kadro yapısındaki anormallikler dikkat çekmiştir.

Birazdan vereceğim detaylarda göreceksiniz; Uşak İl Sağlık Müdürlüğü liyakatsiz bir aile şirketine dönüştürülmüştür! 

1 Temmuz 2024 itibariyle aynı soyada sahip 9 eş (karı-koca), 2 kardeş, 1 anne-kız, 1 amca-yeğenin görev yaptığı (geçici görevlendirmeler de dahil olmak üzere) tespit edilmiştir. Tespit edilemeyen eş-dost-akraba sayısını da soru önergesiyle Sağlık Bakanlığı’na sorduk.

Bunların yanında bir de eşi-kardeşi-amcası başka kamu kurumları ya da sendikada olup Sağlık Müdürlüğü’nde geçici kadroyla işe sokulanlar var.

·       Hastane müdürleri röntgen teknisyeni eşlerini masabaşı göreve getiriyor,

·       Hemşire ve ebe ihtiyacına rağmen bir diğer eş yine masabaşı göreve alınıyor,

·       Eski müdürler ve şu an görev yapan müdür yardımcıları eşlerini yeni açılan birimlerde masabaşı göreve alıyor,

·       Sarı sendikadaki eski yöneticiler kardeşlerini, yeğenlerini masabaşı işlere sokmuşlar.

·       Kadroları 112 istasyonda olanlar geçici görevle müdürlüğe getirtilmiş.

·       Yeni açılan sürveyans birimleri sendikalılarla doldurulmuş.

·       Bazı müdürler eşlerini 4/D temizlik işçisi kadrosuyla almış, temizlikle ilgisi olmadan masabaşı işe yerleştirmiş.

·       Bu kadrolarda çalışanların çoğu nöbetçi sistemden alınıp mesaili sisteme! geçiriliyor. Uşak’ın ihtiyaçları değil, YANDAŞIN CEBİ DÜŞÜNÜLÜYOR

·       AKP Uşak milletvekillerinin akrabalarının kadroları, başhekimlerin eş-dost-akraba koltukları, sendikadan gelen listelerin doldurduğu ve kamu kaynaklarını çalan bir düzen..

Net konuşuyorum: BU DÜZEN HARAMİ DÜZENİDİR! Yetmiyor...

Elektrik akımına kapılan Eşmeli işçi Kıbrıs’ta hayatını kaybetti Elektrik akımına kapılan Eşmeli işçi Kıbrıs’ta hayatını kaybetti

O kadar utanmaz ve arsızlar ki: Servis hemşiresi iken sendika yönetimine geçenleri başhemşire yardımcısının yardımcısı olarak atıyorlar. Yanlış duymadınız; başhemşire yardımcısının yardımcısı” dedi.

Karoab 1 (1)

“Yemekhane Uzmanı kadrosu bile var”

Karaoba, “2023’e kadar Uşak İl Sağlık Müdürlüğü’nde 2 uzmanla yürütülen işler şimdi 7 uzmanla yönetiliyor. Bunlardan biri YEMEKHANE UZMANI. Yanlış duymadınız, YEMEKHANE UZMANI!

SAĞLIK ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’nin 45.maddesi Sözleşmeli uzman çalıştırılması ile ilgilidir. Bu madde çok nettir:

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında özel bilgi ve ihtisas gerektiren nitelikli bir işin yapılması veya proje hazırlanması veya yürütülmesi için proje süresince ve her halde üç yıla kadar sözleşme ile yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilir.

BURADAN SORUYORUM: Uşak İl Sağlık Müdürlüğü’nde kadro verilen uzmanlar HANGİ ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS dahilinde işe alınmıştır?

Daha fazlası olmaz dediğimiz yerde Uşak İl Sağlık Müdürlüğü kadrolaşmadaki üstün yeteneğini bize bir kez daha gösteriyor.

Bazı personeller için özel olarak, bir gecede kadro açılarak diğer personellerin haberi olmadan ve tercih hakkı sunulmadan istasyon da olan kadroları müdürlüğe alınmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. ve 76.  Maddeleri nettir.  İl içi tayinler yılda 2 kez olur ve tüm personelin bu tayinlerden haberdar edilmesi gerekmektedir.

Karoab 1 (2)

Değerli Basın mensupları;

2024 yılı içerisinde ilgili Müdürlüğün kaç adet geçici görevlendirmeyi iptal ettiği, tasarruf tedbiri gerekçelendirilerek yapılan iptallerin isme göre sınırlı kaldığı, bazı personellerin mesai saatlerinde işe gelmemesine rağmen herhangi bir yaptırıma uğramadığı, Uşak Eğitim Araştırma hastanesindeki ebe ve hemşire ihtiyacına rağmen ebe ve hemşire kadrosundaki çalışanların masa başı işlere verildiği, uzman kadrolarında yer alan yöneticilerin iş tanımlarının belirsizliği ve atama süreçlerinde şeffaflık uygulanmadığı için Uşak İl Sağlık Müdürlüğü’nde iç barışın bozulduğu, personelin çalışma motivasyonunun hasar aldığı ve tüm bu sebeplerden dolayı vatandaşa gerçekleştirilen hizmetin kalitesinin düştüğü de gelen şikayetler arasında yer almıştır” ifadesini kullandı.

Yeni Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu’na seslendi

Karaoba, basın açıklamasına şu sözlerle son verdi: “Türkiye’de devlet hastanesi olmayan tek şehir olan UŞAK’ta şehrimizin liyakatli, kirletilmemiş bir Sağlık İl Müdürlüğü’ne ihtiyacı var.

·       Kendi sendika üyesi olmayan sağlık personellerine baskı ve mobing uygulayanlara göz açtırmayın!

·       Kamu kaynaklarını eşine, dostuna, akrabasına harcayan yöneticileri bir an önce denetleyin, gerekli hallerde görevlerinden alın!

·       Uzmanlık gerektiren görevlere yapılan akraba atamalarının tamamını tespit edip bu atamaları durdurun!

·       Uşak’ta şeffaf olmayan ihale sistemi uygulayan, hatta ihaleye çıkmak yerine doğrudan teminle yüklü alımlar yapan yöneticileri bir an önce tespit edin ve gereğini yapın!

UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN YA DA YANDAŞ SENDİKANIN seçim ofisi ve istihdam merkezi değildir!

Uşak’ta kendi cebi için toplum sağlığını tehdit edenler bu görevlerden uzaklaştırılıp, liyakatli atamalar yapılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!

Soru önergemizi verdik. Bu önemli konunun derinlemesine araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili önerimizi 22 Milletvekili arkadaşımla daha Meclis’e sunduk.

Sayın Bakana hayırlı olsun ziyaretine gittiğimizde kendisine de bu konuyu tekrar dile getireceğim.

Muhabir: SALİH KILINÇ