Proje kapsamında okulun öğretmen ve öğrencileri "Spor Yap, Hareket Et, Sağlıklı Yaşa" sloganıyla düzenli olarak sportif faaliyetler yapıyor. "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı, ulusal ve uluslararası standart ve şartlara göre güvenilir gıdaya erişim süreçlerinin yönetilmesi amacı ile çocuklara güvenilir ve kaliteli gıda servis edilen ortamların geliştirilmesi, öğrenci, öğretmen, veli ve diğer paydaşların katılımı ile programın etkinliğinin artırılması, sunulan şartların sürekliğinin sağlanması ve geliştirilmesi, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasının teşvik edilmesi, obezite ile mücadele, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve sunulan gıdanın kalitesi konularında farkındalığın artırılması yönünde faaliyetler planlanmaktadır.

Uşak Özel Eğitim

Bu kapsamda, Uşak Özel Eğitim Uygulama Okulu özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri, velileri ve öğretmenlerine yönelik sağlıklı beslenme kültürü oluşmasının sağlanması, öğrencilerin fiziksel aktivitelere teşvik edilmesi, öğrencilerin ve velilerin gıda okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi, okulda gıda güvenliği ve kalitesinin arttırılması, beslenme ve fiziksel aktivite ortamlarının iyileştirilmesi, öğrencilerin geleneksel tatlarla tanıştırılması ve gıda israfını önlemek amaçları ile çalışmalar devam etmektedir.

Uşak’ta öğretmenler odası buluşmalarında rota: Mavişehir İlkokulu Uşak’ta öğretmenler odası buluşmalarında rota: Mavişehir İlkokulu

Kaynak: Bülten