Uşak'ta düzenlenen Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısına, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, Tarım Havzaları Daire Başkanı Engin Toprak, Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans Daire Başkanı İbrahim Temizkan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanlığından Mühendis Nadir Uslu, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, TKDK İl Koordinatörü Hasan Duru, Toprak Mahsulleri Şube Müdürü Aytuğ Emrah Ayhan, Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız, Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 23. Şube Müdürü Orhan Çelik, Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürü Hüseyin Tekin, Uşak İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ve konu sorumlusu personelleri katıldı. 

Tarım Toplantıda

Uşak’ta Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran Pazar akaryakıt fiyatları; Uşak’ta Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran Pazar akaryakıt fiyatları;

Uşak Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, "Ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kısıtı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı arttırmıştır. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Dünyada yaşanan pandemi, gıda arz ve talep dengesini olumsuz etkilemiş, ülkemize komşu bölgelerdeki savaşlar, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek için tarımsal üretim planlamasının önemini daha da arttırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asırlık bir Cumhuriyetin birikimlerinden ilhamla önümüzdeki yüzyıl vizyonu #TürkiyeYüzyılı olarak benimsenmiştir. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın “Girdi maliyetlerini düşürecek, verimliliği artıracak, tarımı dijitalleştirecek, yönetimi sadeleştirecek, üretim ve üretici odaklı bir “Yüzyıl" başlıyor" sözleri ile ifade ettiği Türkiye Yüzyılını #ÜretiminveÜreticininYüzyılı yapma gayretiyle, Bakanlığımızın merkez ve taşra birimleri hiçbir ayrıntıyı atlamadan paydaşlarımızın ve üreticilerimizin sesine kulak vererek ülkemizde tarımsal üretimin planlanmasını hayata geçirmek için çalışmaktadır." dedi. 

Toplantıda Uşak'ta ve diğer illerde Tarım ve Orman Bakanlığı merkez birimlerinin katılımı ile yapılan toplantılar ile yerel birimlerin teknik olarak güçlendirilmesinin sağlanacağı vurgulandı.  Böylece İl Teknik Komiteleri iklim değişikliği, su kısıtı, ülkesel gıda ihtiyacı, ilin üretim potansiyeli dikkate alınarak uygun üretim desenlerini belirleyerekTarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Üretimin Planlanması Kuruluna iletecek. 

Muhabir: Ece Yıldırım