14 Mayıs 1919

 Mondros Mütarekesi sonrası kurulan İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti İttihatçı suçlamaları karşısında etkinliğini kaybetmişti. Bu vaziyet onları Câmi Bey (Baykurt) Bey başkanlığında “Müdafaayı Vatan Komitesi" isimli gizli bir örgütlenme kurmaya yönlendirmiştir. İtilaf Devletleri, Paris Barış Konferansı’nda 5 Mayıs 1919 günü İzmir’in Yunanistan tarafından işgal edilmesine karar vermişlerdi. Paris Barış Konferansı’nda alınan karara göre; Yunan kuvvetleri Mayıs’ın 14’ünde İzmir’e gelecek, çıkartmadan 36 saat sonra işgale başlayacak ancak işgal haberi Türklere 12 saat önceden haber verilecekti. 14 Mayıs 1919 günü Yunan gemilerinin Urla açıklarında olduğu ve İzmir’e doğru ilerlediği haberi, işgale saatler kaldığını gösteriyordu. İçlerinde öğretmenler, Türk Ocağı mensupları, avukatlar, gazeteciler, doktorlar, yedek subaylar ve tüccarların da bulunduğu kalabalık bir grup İzmir Sultani Mektebi’nde bir araya gelerek vaziyeti müzakere ettiler. Bu toplantıda Yunan işgaline karşı Hükümet’in tutumunu öğrenmek için Vali Bey'e bir heyet gönderilmiş ve Müdafaa-i Vatan Komitesinin adının “İlhakı Red Heyet-i Milliyesi “olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Toplantıya katılanlar Kemeraltı’nda bulunan Türk Ocağı’na giderek İlhakı Red Heyet-i Milliyesi adına şu kararlar alınmıştır :

1. Bütün İzmir’de sabaha kadar azamî hareket gösterilecek ve herkes randevu yeri olarak tasarladığım Bahri Baba’nın üstünde Yahudi maşatlığında toplanacaktır.

2. Bütün minarelerde ezanlar okunacak, salâlar getirilecek, bu suretle halk ayağa kaldırılacaktır.

3. Bütün mahalle davulcuları davulları ile bu kaldırmaya iştirak edeceklerdir.

4. Yahudi maşatlığında ateşler yakılarak sabaha kadar halk oyalanacaktır.

5. Eli silâh tutanlar silahlandırılacak ve içeri doğru gönderilecektir.

6. Sabahleyin erkenden bir miting yapılarak bir protesto hazırlanacak ve ecnebi konsoloslara verilecektir.

İlk meclisin güvenliğini ‘Uşak Taburu’ sağlamıştı İlk meclisin güvenliğini ‘Uşak Taburu’ sağlamıştı

 İşgale karşı koyacak Milli Ordu  yani Kuvayi Milliye Birlikleri’nin kurulmasının temeli işte bu karardır. Eli silah tutan vatanseverlerin Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak yönüne İç Ege Bölgesi’nde toplanarak Kuvayi Milliye Müfrezeleri kurulması kararlaştırılmıştır.

 İzmir halkı 14 Mayıs 1919 günü Maşatlık ‘ta yapılacak mitingde bir araya gelerek büyük bir kalabalıkla tepkisini göstermiştir. Redd-i İlhak Cemiyeti Başkanı Moralızade Halit(Moralı) Bey ve İzmir Türk Ocağı Başkanı Hüseyin Vasıf(Çınar) Bey'in başı çektiği bir grubun İzmir Postanesi'nden 14 Mayıs 1919 günü Anadolu’daki tüm vilayet, sancak ve kazalara çektiği telgraf şöyle aktarılmaktadır ;

Bilumum vilayet, sancak, kaza ve nahiye belediye riyasetleri ‘ne

 İzmir ve havalisi Yunan’a iltihak ediyor ve heyecandadır. İzmir son ve tarihi gününü yaşıyor. Son imdadımız sizin göstereceğiniz muavenete bağlıdır. Mitingler, telgraflarla her yere başvurunuz ve vatan ordusuna iltihaka hazırlanınız... Vakar ve sükûneti son derece muhafaza ederek kimsenin incinmemesine itina ve dikkat ediniz.

İlhakı Red Heyet-i Milliyesi

Muhabir: SALİH KILINÇ