Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış el yazması, tıpkıbasım ve çeviri eserlerden meydana gelen kitaplık böylelikle ülke çapında eski edebiyat, Osmanlı Türkçesi, Tarih ve kültür alanında çalışan araştırmacılar ile yüksek lisans, doktora gibi akademik faaliyette bulunanlar için de bir kaynak kütüphane haline geldi.

Prof. Dr. İskender Pala’nın bağışladığı eserlerden oluşan İskender Pala Kitaplığı bölümü 60. Kütüphane Haftası nedeniyle acıkmalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sabri Ceylan; “60. Kütüphane haftasını kitap ciltleme, sanal gerçeklik, makerspace ahşap atölyesi, ebru sanatı, okul kütüphanelerine kitap bağışları, kitap okuma etkinlikleri, konferanslar, söyleşiler, Uşak Kültür Rotası faaliyetleri, fen bilimleri deneyleri, en çok kitap okuyanların ödüllendirilmesi gibi çeşitli etkinliklerle kutladık.  Bu vesile ile tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.

 Günlük yaklaşık 800 civarı kullanıcıya hizmet veren İl Hak Kütüphanemizin İskender Pala Kitaplığı bölümündeki tarihi kaynak niteliğindeki eserlerle ilimizdeki ve ülke çapındaki araştırmacılar içinde kaynak bir kütüphane konumuna gelmeye başladık. Prof. Dr. İskender PALA’nın  İl Halk Kütüphanemize yaptığı binlerce kitap bağışının yanı sıra birbirinden kıymetli tarihi ve nadir bulunan eserler kategorisinde yer alan bağış  kitapları ile kütüphanemiz daha da zenginleşerek yeni bir konsept kazandı. Bu kitapları, kütüphanemiz envanterine kaydederek Üniversiteler başta olmak üzere tüm eğitim ve kültür kurumlarına duyurduk.

Uşak Valisi Ergün’den Kurban Bayramı Kutlama mesajı Uşak Valisi Ergün’den Kurban Bayramı Kutlama mesajı

Bu vesile ile her etkinliğimizde bizlere yol gösteren destek olan kültür konularına büyük ehemmiyet veren Sayın Valimiz Dr. Turan ERGÜN’E, ilminin zekatını kıymetli eserlerinin yanı sıra yaptığı kitap bağışlarıyla da makbul kılan kıymetli hocamız, hemşerimiz Prof. Dr. İskender Pala’ya. Kültür Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne,  çalışmanın kısa sürede hayata geçmesinde katkısı bulunan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

697Dada4 5F1A 42E6 B28C B8B600876Fac

Pala tarafından bağışalanan eserlerin dökümü de şöyle:

"Sıra
No"    ESER ADI    YAZAR ADI    "BASIM 
YERİ"    YAYINEVİ        AÇIKLAMA    BAĞLANTI ADRESİ
1    Divan-ı İsmeti    İsmeti            Osmanlı Türkçesi        acikerisim.tbmm.gov.tr
2    Divan-ı Osman Nevres    Nevres Osman            Osmanlı Türkçesi        acikerisim.tbmm.gov.tr
3    Divan-ı Haşim Efendi    "Seyyid Mustafa Haşem el 
Üsküdari"            Osmanlı Türkçesi        acikerisim.tbmm.gov.tr
4    Numan Mahir Divanı    Eğribozlu Numan Mahir        Matbaa-i Amire    Osmanlı Türkçesi    Mevaliden Eğribozi Osman Reşid Beg-zade Nu'man Mahir Beg merhumun Divan-ı Fesahat unvanlarıdır. Matbaa-i Amire'dentab' olunmuşdur.     ekitap.ktb.gov.tr
5    Divan-ı Mehmet Emin Hilmi Efendi    Mehmet Emin Hilmi            Osmanlı Türkçesi        acikerisim.tbmm.gov.tr
6    Divan-ı Haşim Efendi    "Seyyid Mustafa Haşem
 el Üsküdari"            Osmanlı Türkçesi        acikerisim.tbmm.gov.tr
7    Müntehab-Mevlidi'n-Nebi    Ahmed Suzi        "Hacı Mustafa Efendinin
Tabhanesi"    Osmanlı Türkçesi        
8    "Divan-ı Sultan üş-Şuara ve
 Şeyh üz-Zürefa a'na bih Pertev Paşa"    Mehmed Pertev Paşa Seyyid    İstanbul    Matbaa-i Bab-ı Seraskeri    Osmanlı Türkçesi        
9    Divan-ı Gülşen-i Efkar-ı Vasıf-ı Enderuni                Osmanlı Türkçesi        
10    Divan-ı Nabi    Nabi        Şeyh Yahya Efendi Matbaası    Osmanlı Türkçesi     

4D875D25 7E94 45Ba Ba85 652987Ba357B   
11    Tuhfetü'l- İrşad (Divan-ı Rıza)    "Neccarzade Şeyh Rızaeddin 
Mustafa"            Osmanlı Türkçesi        
12    Divan-ı Gülzar    Hafız Sadi            Osmanlı Türkçesi        
13    Nevadirü'l- Asar    Mustafa Şamil            Osmanlı Türkçesi        
14    Divan-ı Fuzili    Fuzuli Bağdadi            Osmanlı Türkçesi        
15    Divan-ı Şeyh Galip ve Hüsn-ü Aşk    "Esad Galip Dede Efendi 
(Şeyh Galip)"    Kahire    Bulak Matbaası    Osmanlı Türkçesi        
16    Divan-ı Şeref Hanım & Gazeliyat            Şeyh Yahya Efendi Matbaası    Osmanlı Türkçesi        
17    Divan-ı Zekayi    Şeyh Mustafa Zekayi        Mücellid Ali Bey Matbaası    Osmanlı Türkçesi        
18    "El Mu'cemü'l Müfehres 
Li el-Fazi'l Kur'an'il Kerim"    Muhammed Fuad Abdülbaki    İstanbul    Çağrı Yayınları    Osmanlı Türkçesi        
19    Divan-ı Murad Emri    Murad Emri    Bursa    Matbaa-i Emri    Osmanlı Türkçesi        
20    Manzume-i Sivastopol    Ahmed Rıza Trabzoni            Osmanlı Türkçesi        

Ab14D182 B0E8 47D9 92Dd E39E6D42D795
21    Divan- ı Niyazi    Niyazi Mısri            Osmanlı Türkçesi        
22    "Tarikatname (Külliyat-ı Divan-ı Hazret-i 
Hüdayi Aziz Mahmud Efendi 
Kuddise Sirruhu)"                Osmanlı Türkçesi        
23    Divan-ı Necmi    Ömer Necmi            Osmanlı Türkçesi        
24    Defter-i Aşk                Osmanlı Türkçesi        
25    İbtida-i Kasaid-i Nedim Efendi    Nedim Efendi        Ali Bey Matbaası    Osmanlı Türkçesi    "Geleneksel Türk/ Osmanlı 
Edebiyatı Divan Şiiri Kaside"    
26    Divan-ı Fitnat    Zübeyde Fitnat        Tasvir-i Efkar Matbaası    Osmanlı Türkçesi        
27    Divan-ı Aşık Yunus Emre                Osmanlı Türkçesi    "Erzincani Şeyh Hayyat Efendi'nin 
Kenzu'l- Miftah kitabının haşiyesi ile birlikte verilmiştir. "    
28    Divan-ı Huzni    Huzni            Osmanlı Türkçesi    "Divan-ı Huzni, Ma'arif Nezaret-i 
Celilesinin 
580 numrolu ve fi 25 Rebiülevvel sene 1312 ve 
fi 13 Eylül sene 1310 tarihlü ruhsatıyla tab' olunmuştur. "    
29    Manzume-i Mansur    Niyazi Mısri                    
30    Divan-ı Hami- i Amedi/Amidi          

E670Deca B272 4E97 A769 465507Afb820              
31    Divan-ı Sami    "Arpaeminizade 
Mustafa Sami"    Kahire    Bulak Matbaası            
32    Tuhfe-i Dilkeş Nabi    Urfalı Yusuf Nabi    İstanbul    İzzet Efendi Matbaası            
33    Divan-ı Şeyhi (Şeyhi Divanı)    "Mollazade Süleyman Ef. 
Köstendilli Şeyhi"        Necib Baba Efendi Matbaası        "Ma'arif Nezareti Celilesi'nin 
ruhsatıyla Karyağdı Tekyesi'nde Necib Baba Efendi'nin Matbaasında tab' ve temsil olunmuşdur."    
34    "Divan-ı Eşrefoğlu 
Abdullah er-Rumi "    Eşrefoğlu Rumi            Osmanlı Türkçesi        
35    Hilye-i Hakani                Osmanlı Türkçesi        
36    "Divan-ı Kadı Burhaneddin: 
Gazel ve Rubaiyatından Bir Kısım ve Duyguları"    Kadı Burhaneddin        Matbaa-i Amire    Osmanlı Türkçesi        
37    Pak Divan-ı Eşrefü'ş- Şu'ara    Mustafa Eşref Paşa    İstanbul    Matbaa-i Amire    Osmanlı Türkçesi        
38    Mevlüd-i Cenab-ı Ali    Süleyman Celaleddin            Osmanlı Türkçesi        
39    Divan-ı Sami    Arpaeminizade Mustafa Sami            Osmanlı Türkçesi        
40    "Manzumetü'l 
Müsemma bi Mihnetkeşan "    Keçecizade İzzet Molla            Osmanlı Türkçesi        
41    Pendname-i Zarifi (Zarifi Baba)                Osmanlı Türkçesi    "Haza pend name-i zarifi Ahmed Baba 
rahmetullahi aleyh, 
her şahıs ki bu kitabın pendi üzere hareket  eder ise 
her umurunda çay-ı selamette olur sene H. 289"    
42    Divan-ı Hilmi                Osmanlı Türkçesi        
43    Divan-ı Hasan Hilmi    Hasan Hilmi            Osmanlı Türkçesi        
44    Berk-i Sebz    Faik            Osmanlı Türkçesi    """Kaside-i Bahriyye der sitayiş-i vekil-i 
mutlak-ı 
şehinşahi Hazret-i Mahmud 
Nedim Paşa"" ile başlıyor."    
45    Divan-ı Beliğ    Mehmed Emin (Belig)            Osmanlı Türkçesi        
46    Divan-ı Zekayi    Şeyh Mustafa Zekayi            Osmanlı Türkçesi        
47    "Divan-ı Belagat 
Ünvanı Esrar Dede Efendi"                Osmanlı Türkçesi        
48    Divan-ı Neş'et Efendi     Süleyman Neşet            Osmanlı Türkçesi    Naat-ı Şerif    
49    Divan-ı Hami-i Amedi        İstanbul    Ceride-i Havadis Matbaası    Osmanlı Türkçesi        
50    Musahhah Mevlid-i Şerif                Osmanlı Türkçesi    "Atuffetlu Rıza Efendi Hazretleri 
tarafından Nüsha-i Asliyesine 
tatbiken tashih edilmiştir."    
51    Divan-ı Arif Hikmet     Şeyhülislam Arif Hikmet        Darü't Tıbaatü'l- Amire    Osmanlı Türkçesi        
52    Divançe-i Esad Paşa    Mehmet Esad Paşa        Takvimhane-i Amire Matbaası    Osmanlı Türkçesi        
53    "Tuhfe-i Asım 
(Arapça- Türkçe manzum 
sözlük)"    Mütercim Asım Efendi            Osmanlı Türkçesi    "Arapçayı öğrenmek isteyenlere yardım etmek 
amacaıyla kaleme alınan Tuhfe-i Asım, 
94'ü mukaddime 1156 tanesi ise sçözlük kısmında 
olmak üzere toplam 1250 beyitten müteşekkildir."    
54    Leyla ve Mecnun     Fuzuli            Osmanlı Türkçesi        
55    Menakıb-ı Yusuf ve Zeliha                Osmanlı Türkçesi        
56    Divan-ı Muhibbi    Kanuni Sultan Süleyman    Dersaadet    Matbaa-i Osmaniye    Osmanlı Türkçesi        
57    "Divan-ı Süleyman Şadi 
(Karslı) Süleyman 
Şadi"    "Hazırlayan: 
Erzurumlu 
Ahmed Ramiz Mahdumu)"        "Şirket-i Sahhafiyye-i 
Osmaniye Matbaası"    Osmanlı Türkçesi        
58    Divan-ı Şeref Hanım                Osmanlı Türkçesi        
59    Divan-ı Hatem    Akovalızade Ahmed Hatem            Osmanlı Türkçesi        
60    Gölpınarlı Divanı                Osmanlı Türkçesi        
61    Yeni Türkçe Lügat    Mehmet Bahaeddin            Osmanlı Türkçesi        
62    Divan-ı Şem'i    Şem'i            Osmanlı Türkçesi        
63    Divan-ı Şem'i    Şem'i            Osmanlı Türkçesi        
64    "Hazreti Ali Hakkında 
Kazım Paşa Kasidesidir"                Osmanlı Türkçesi        
65    Divan-ı Leyla Hanım                Osmanlı Türkçesi        
66    Divan-ı Senih-i Mevlevi                Osmanlı Türkçesi        
67    Subha-i Sıbyan                Osmanlı Türkçesi        
68    Külliyat-ı Eş'ar-ı Ruh-i Bağdadi    Ruhi Bağdadi (Osman)            Osmanlı Türkçesi        
69    "Divan-ı Hazık Efendi  
(Hazık Mehmed Efendi)"    "Hazırlayan/Naşiri: 
Abdurrezzak İlmi Efendi"    Dersaadet    Şirket-i Sahhafiyye-i Osmaniye    Osmanlı Türkçesi        
70    "Divan-ı Gülşen-i 
Efkar-ı Vasıf-ı Enderuni"    Osman Vasıf Enderuni (Enderunlu)            Osmanlı Türkçesi        
71    Divan-ı Nef'i (İbtida-yı Gazeliyat)    Nef'i        Ceride-i Havadis Matbaası    Osmanlı Türkçesi        
72    Divan-ı Pertev Paşa                Osmanlı Türkçesi    "Asıl adı Seyyid Mehmed Said olan Pertev Paşa'nın Divanı'ndaki tarih manzumeleri, şairin dönemin olaylarına bakış açısını ve ilgilendiği çevreyi yansıtma açısından önem taşımaktadır. Özellikle II. Mahmud'un yaptırdığı camiler, çeşmelerve kışlalara tarih düşülmüştür. Gazellerde ve şarkılarda  mahallim unsurlara sıkça rastlanır.
"    
73    Mevlid-i Şerif            Tarih-i Tabi    Osmanlı Türkçesi        
74    "Destan-ı Leyla vü 
Mecnun (Manzume-i Fuzuli)"    "Fuzuli (Mehmed bin 
Süleyman)"            Osmanlı Türkçesi        
75    Fuzuli    Süleyman Nazif    İstanbul    Yeni Matbaa    Osmanlı Türkçesi        
76    "Divan-ı Süleyman Şadi 
(Karslı) Süleyman Şadi"    "Hazırlayan: 
Erzurumlu Ahmed 
Ramiz (Mahdumu)"    Dersaadet    "Şirket-i Sahhafiyye-i Osmaniye 
Matbaası"    Osmanlı Türkçesi        
77    Divan-ı Gulami                Osmanlı Türkçesi        
78    Divan-ı Yahya    Şeyhülislam Yahya Efendi         Matbaa-i Amire    Osmanlı Türkçesi    "Kitap basılırken Şeyhülislam Yahya 
Efendi'nin Hatt-ı destiyle yazılmış bir şiir, kitabın kapak sayfasının iç tarafına eklenmiştir."    
79    Divan-ı Zekai    Şeyh Mustafa Zekayi        "Vezir Hanı'nda Mücellid 
Ali Bey Matbaası"    Osmanlı Türkçesi        
80    Divan-ı Necmi    Necmi            Osmanlı Türkçesi        
81    "Divan-ı İsmail Hakkı &
 Makalat-ı 
İsmail Hakkı"    İsmail Hakkı Bursevi            Osmanlı Türkçesi    2 kitap tek ciltte verilmiştir.    
82    "Manzumetü'l Müsemma bi 
Mihnetkeşan 
Mihnet-i Keşan"    Keçecizade İzzet Molla            Osmanlı Türkçesi        
83    "el- Asaru'l- Mecidiyye 
fi'l- Menakibi'l- 
Halidiyye"        İstanbul    Mahmud Bey Matbaası    Osmanlı Türkçesi        
84    Divan-ı Zati    Süleyman Zati            Osmanlı Türkçesi        
85    Mecmua-i İrfan Paşa    Mehmed İrfan Paşa            Osmanlı Türkçesi        
86    Divan-ı Belagat Unvanı Hafız Ulvi    Hafız Ali Bedreddin             Osmanlı Türkçesi        
87    Divan-ı İhsan     Hamam-i Zade İhsan        Ahmed İhsan  Matbaası    Osmanlı Türkçesi        
88    Divan-ı Seyyid Mehmed Nesib    Seyyid Mehmed Nesib            Osmanlı Türkçesi        
89    Divan-ı Esad (Farisi ve Türki)     el- Hac Mehmed Esad    Dersaadet    Evkaf Matbaası    Osmanlı Türkçesi        
90    Divan-ı Fatin    "Davud Fatin: Dramalı 
Hacı Halid Bey Oğlu"            Osmanlı Türkçesi        
91    Divan-ı Münif    "Münif Mustafa Efendi 
Antakyavi Hezari"            Osmanlı Türkçesi        
92    Tahmis-i Derviş    "Azbi Divan-ı Mısri 
(Derviş Mustafa Azbi)"        Rıza Efendi Taş Dezgahı    Osmanlı Türkçesi        
93    Divan-ı Pertev Paşa                Osmanlı Türkçesi    "Asıl adı Seyyid Mehmed Said olan 
Pertev Paşa'nın Divanı'ndaki tarih manzumeleri, şairin dönemin
 olaylarına bakış açısını ve ilgilendiği çevreyi yansıtma açısından önem taşımaktadır. 
Özellikle II. Mahmud'un yaptırdığı camiler, çeşmelerve kışlalara tarih düşülmüştür.
 Gazellerde ve şarkılarda  mahallim unsurlara sıkça rastlanır.
"    
94    "Divan-ı İbrahim Hakkı Erzurumi 

Kuddise Sirruhu"    Erzurumlu İbrahim Hakkı            Osmanlı Türkçesi        
95    "Divan-ı Eşrefoğlu 
Abdullah er-Rumi "    Eşrefzade Abdullah er-Rumi            Osmanlı Türkçesi        
96    Divan-ı Zekai    Şeyh Mustafa Zekayi            Osmanlı Türkçesi        
97    "Divan-ı Belagat 
Unvanı Hafız Ulvi"    Hafız Ali Bedreddin         Hacı Mustafa Efendi Matbaası    Osmanlı Türkçesi        
98    Şerh-i Kasaid-i Mevlana Şevket    Şevket-i Buhari            Osmanlı Türkçesi    "Çeviren: Şeyh Mehmed Murad el- 
Nakşibendi"    
99    Divançe-i Haşimi    Haşimi Emir Osman Efendi        Matbaa-i Bahriye    Osmanlı Türkçesi    "Mürettibi: 
Şeyh Seyyid Mehmed Süreyya "    
100    Divan-ı Yahya    Şeyhülislam Yahya Efendi         Matbaa-i Amire    Osmanlı Türkçesi    "Kitap basılırken Şeyhülislam Yahya 
Efendi'nin
 Hatt-ı destiyle yazılmış bir şiir,
 kitabın kapak sayfasının iç tarafına eklenmiştir."    
101    "Haza Divan-ı Hazret-i Kuddisi (r.a) Divan-ı 
Kuddusi"    Kuddusi Ahmed Efendi            Osmanlı Türkçesi        
102    Divan-ı Seyyid Mehmed Nesib    Seyyid Mehmed Nesib            Osmanlı Türkçesi    Şiirler ve münşeattan ibarettir.    
103    "Nuhbe ve Tuhbe (-i Vehbi') den 
Bazı Kıtaat'a Tazminat "    Lebib Efendi        Takvimhane-i Amire    Osmanlı Türkçesi    "Lebib Efendinin Sünbülzade Vehbi'nin
Nuhbe
 ve Tuhfe isimli eserlerine yazdığı
 şerh olan Tazminat"    
104    Divan-ı Beliğ    Mehmed Emin (Belig)            Osmanlı Türkçesi        
105    Nesimi Divanı                Osmanlı Türkçesi        
106    Divan-ı Ragıb                Osmanlı Türkçesi        
107    "Seyyid Ahmed Rasim Efendi 
Divanı"                Osmanlı Türkçesi        
108    Divan-ı Asım Efendi                Osmanlı Türkçesi        
109    Manzume-i Mensur                Osmanlı Türkçesi        
110    Tarih-i Garbiye                          Osmanlı Türkçesi        
111    Divan-ı Sezayi                            Osmanlı Türkçesi        
112    Defter-i Aşk                               Osmanlı Türkçesi        
 

Muhabir: SALİH KILINÇ