İşte yine Uşak Tarihi araştırmacısı Ömer Aşçı’nın yakın Uşak tarihi ile ilgili bir çalışması:

Yarın Afyonkarahisar'da Planlı Elektrik Kesintisi Olacak Yarın Afyonkarahisar'da Planlı Elektrik Kesintisi Olacak

26 Temmuz 1920

26 Temmuz’da otomobille Uşak’a gittim. Halk ilk defa olarak otomobili memleketlerinde görüyordu eşraftan Ali Ağa isminde kibar bir zatın evinde misafir oldum Müdafaayı Hukuk Reisi İbrahim(Tahtakılıç) Bey ahval hakkında bilgi verdi. Heyetin en genç üyesi münevver bir vatanperver olan Tiritoğlu Alâeddin’i tanıttı, kendisinin bir gönüllü süvari kıtası teşkil etmekte olduğunu bildirdi. Afyon’a dönüşümde 23.Tümen Komutanı Albay Aşir ’in Antalya bölge kumandanlığına nakledilerek yerine Kurmay Yarbay İzzetin (Çalışların) tayin edildiği emri geldi. Afyon’a gelen Atlı bu değişikliğin Ethem’in ve kardeşlerinin tesiri ile olduğunu ve bu sebeple bu ödevi kabul etmeyeceğini ve artık hiçbir vazife alamayacağını ısrarla bildirdi. Teessürünü gidermek için bir müddet kendisini müşavir gibi yanımda alıkoydum. İzzettin Bey’le de İnay’dan çekilmeye mecbur olan tümeni Uşak’a 20 kilometre kadar güneyinde Karakuyu İstasyonu’nun ilerisinde seçilen bir mevzide yerleştirerek tanzim ve ikmale ve bir taraftan da tahkimata başladık. İzmir Şark Cephesi Müdafaayı Hukuk Heyeti Merkeziye Reisi İbrahim (Tahtakılıç), Afyon Müdafaayı Hukuk Heyeti Merkeziye Reisi Reşit ve Nazilli Müdafaayı Hukuk Heyeti Merkeziye Reis Vekili Arif ve Emir Subayı Yüzbaşı Sabri Bey’lerle oto drezinle Eskişehir’e giderek Cephe Kumandanı ile görüştüm. Ertesi gün avdetle Kütahya’ya uğradık Çerkez Ethem’i bulamadık vekili İsmail Hakkı ve Abdullah Bey’le görüştük. Esnaftan Hakkı Bey isminde bir zatın evinde misafir edildim. Ethem burada mutlak hâkim. Kimsenin bir şey demeye cesareti yok. Şehir ve köylerdeki para ve mal sahipleri varlarını yoklarını feda etmeye mecbur. Halkın Fakru ve zarureti artmış. Fakat kimsenin şikâyet hakkı yok. Ethem kuvvetinin ne kadar olduğu ve teşkilâtı hakkında malûmat tedarikine de imkân bulunamıyor. Güya cephe kumandanına bağlı. Onu da pek dinler görünmüyor. Cephe kumandanı da ürkütmek taraftarı değil. Biz de görüştüklerimize güzel sözler söyleyip Afyon’a döndük.

Uşak Otomobil (1)

Muhabir: Salih Kılınç