Uşak’ta meydana gelen yangınlarda toplamda 5.300 dekar alanın zarar görmesi üzerine (TARSİM) Tarım Sigortaları Havuzu gündeme geldi. 

(TARSİM) Tarım Sigortaları Havuzu "Tarım Sigortaları Kanunu" kapsamında çiftçilerin ürünlerini oluşabilecek hasarlara karşı güvence alınmasını amaçlıyor.

Uşak'ta Yangıhasarı

Tarsim poliçesi nasıl yaptırılır?

Bitkisel Ürünler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlüğünden ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydının yapılarak veya güncellenerek, bulunduğunuz yerdeki yetkili sigorta şirketi veya acentelerinden birine (Tarım Kredi Kooperatifinin, Ziraat ve Halk Bankasının veya özel sigorta) başvuruda bulunmak gerekiyor.

Tarsi̇m (1)-1

Yangında zarar gören ekili mahsul hangi sigortaya girer?

Canan Karatay’dan diyetsiz zayıflatan 3 tüyo! Canan Karatay’dan diyetsiz zayıflatan 3 tüyo!

Bitkisel ürün sigortası kapsamında, tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Primlerin ödenmesi bitkisel ürün sigortalarında, poliçede yazılı primin yüzde 50’si Devlet tarafından karşılanıyor. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25’ i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç hasat sonunda tahsil edilir.

Çiftçilerin sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (çiftçi kayıt sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarsim’ e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarsim’ in sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Onaylanan bilgilere ait poliçeyi düzenleyerek çiftçiye verir. Bu Sigorta ile, Tarım ve Orman Bakanlığı 'nca belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı olan parsellerde açık alanda yetiştirilen bitkisel ürünlerde belirtilen risklerin doğrudan neden olacağı maddi zararları sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Tüm bitkisel ürünler için;

  • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt çarpması, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı,
  • Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı,
  • Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar kaybı,
  • Kuşların, ayçiçeği (yağlık), ayçiçeği (çerezlik) ürünleri ile ayçiçeği (sertifikalı tohumluk) ürününün olgunlaşma ve hasat döneminde tabla üzerindeki tohumları yemesi suretiyle ortaya çıkan miktar kaybı,
  • Yağmur riskinin, pamuk ve pamuk (sertifikalı tohumluk) ürününde kozaların açılmasından itibaren hasada kadar olan dönemde, açılmış kozalarda neden olduğu miktar kaybı,
  • Don riskinin, meyve fidanlarında ve bağ fidanlarında neden olduğu miktar kaybı zararı dolu paketi olarak teminat kapsamına alınmaktadır.

Uşak'ta ise bu zamana kadar yapılan bilgilendirme çalışmaları gösteriyor ki her 150 çiftçiden neredeyse 10 kişi mahsülünü sigortalatıyor. Yangıların ardından gündeme gelen tarım sigortası, çiftçilerin Uşak'ta meydana gelen yangılarda sigortası olan çiftçilerin hasar bedelinin yarısı devlet tarafıdan karşılanacak. 

Muhabir: Ece Yıldırım