6 Şubat 2023'te saat 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti.

6 Şubat 2023'te saat 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti. Bu depremler yüzünden on binlerce vatandaşımızın ölümüne neden oldu. Ayrıca milyonlarca insanımız bu depremlerden etkiledi.

Ülkemizde aktif fay hattı olan il sayısı 18’dir. Uşak ilinin büyük bir kısmı 2. derece deprem bölgesinde olup, Eşme ilçesi 1. derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. Ancak il sınırlarına yakın çevrede bulunan Kütahya’ya bağlı Gediz, Simav ve Afyon’a bağlı Dinar ilçelerindeki uzun ve aktif faylarda meydana gelen depremler, Uşak il ve ilçelerinde önemli ölçüde hissedilmekte ve etkileri gözlenmektedir.

Depremde oluşan zarardan birçok kişi ve kurum rolüne ve kusuruna göre sorumlu olabilir. Merkezi idare afet önlemleri ve planlama, yerel yönetimler ise imar ve denetimden sorumludur. Müteahhit ve yapı denetim firması binanın projesine ve mevzuata uygunluğundan, şantiye şefi ve usta ise inşaatın kalitesinden sorumludur. Son olarak yapı sahibi olan bizler de binada keyfi değişiklik yapmaktan kaçınmakla mükellefiz.

2022 yılı verilerine göre, hala ülkemizde9 milyon 236 bin 302 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor.DASK, deprem sonucu binanızın uğrayacağı hasarı tazmin ederek, yeniden inşa veya onarım için gerekli maddi desteği sağlar.DASK sigortası primleri, binanızın bulunduğu bölgeye ve risk durumuna göre belirlenir. Primler, diğer sigortalara kıyasla oldukça uygundur.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilen limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz. Örneğin 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle azami teminat tutarı 1 Milyon 272 Bin TL’dir. Yani sigorta bedeli, azami tutarı geçmemek şartıyla, meskenin büyüklüğüne ve yapı türüne göre belirlenir.

Bu nedenle evlerimizin halan dask sigortasını yaptırmadıysak mutlaka zaman kaybetmeksizin bu sigortayı yaptıralım. Bir daha bu denli acıların yaşanmamasını temenni eder, tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.